سازمان ملل: اتحادیه اروپا مسئول بخشی از مرگ و میر پناهجویان در دریای مدیترانه است

Redirecting to full article in 0 second(s)...

دفتر حقوق بشر سازمان ملل با انتشار گزارشی بی سابقه اتحادیه اروپا را متهم به عاملیت در مرگ پناهجویان در دریای مدیترانه کرد.