آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده خانواده خرمدین

Redirecting to full article in 5 second(s)...

فرمانده انتظامی تهران بزرگ آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده جنایت در خانواده خرمدین را تشریح کرد.