یک نماینده مجلس در واکنش به شکسته شدن انگشت خبرنگار: سیاه‌نمایی نکنید

Redirecting to full article in 5 second(s)...