06 مهر 1400, سه شنبه اخبار

06 مهر 1400, سه شنبه

توضیح بورس تهران درباره استخراج رمز ارز

توضیح بورس تهران درباره استخراج رمز ارز

اخراج_مدیران_سازمان_بورس
با ضرر ده میلیارد دلار به اقتصاد ایران ، فقط یک میلیارد دلار رمز ارز درامد زایی برای دولت داشته چون نقد بوده و ضرر ان از جیب مردم چنین کرده و افتخار میکنه اسکناس چاپ نمیکنه از بانک مرکزی قرض نمیگیره

06/07/1400 04:55:00 ب.ظ

ادامه مطلب...