نماینده کلیمیان در مجلس ایران: فلسطینیان باید به سرزمین خود برگردند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

همایون سامه‌یح نجف آبادی، نماینده کلیمیان در مجلس ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری آناتولی درباره حمله اسرائیل به غزه گفت راه حل اصلی این است که مردم فلسطین بتوانند به خانه و کاشانه خود بازگردند. - خبرگزاری آناتولی