06 اوت 2020, پنجشنبه اخبار

06 اوت 2020, پنجشنبه

لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان فردا برگزار خواهد شد

لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان فردا برگزار خواهد شد

06/08/2020 11:57:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

بیانیه مشترک ترکیه-مالت-لیبی؛ حمایت از دولت وفاق ملی

بیانیه مشترک ترکیه-مالت-لیبی؛ حمایت از دولت وفاق ملی

06/08/2020 11:26:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

قصه عروس و داماد لبنانی پس از انفجار بیروت جهانی شد

هوا در میدان سیفی در مرکز بیروت آفتابی بود و مردم مشغول خرید و گردش عصرانه بودند.

06/08/2020 11:13:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

آمریکا سه شخص و یک شرکت را در مالت به لیست تحریم‌ها اضافه‌ کرد

آمریکا سه شخص و یک شرکت را در مالت به لیست تحریم‌ها اضافه‌ کرد

06/08/2020 11:09:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

اقدام آمریکا علیه تسهیل کننده مالی داعش نشان می دهد که جریان پول برای جهادی ها از ترکیه ادامه دارد

اقدام آمریکا علیه تسهیل کننده مالی داعش نشان می دهد که جریان پول برای جهادی ها از ترکیه ادامه دارد

06/08/2020 11:00:00 ب.ظ

ادامه مطلب...