سوپرکامپیوتر 'مریم' در کشور راه اندازی می شود

Redirecting to full article in 5 second(s)...

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیاده سازی سوپر کامپیوتری به نام دانشمند ایرانی؛ مریم میرزاخانی خبر داد.