بازدید آکار از مرکز فرماندهی عملیات پنجه-صاعقه و پنجه-رعد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

وزیر دفاع ملی ترکیه به همراه فرماندهان ارشد نیروهای مسلح کشور در سفر به استان شرناق، از مرکز فرماندهی عملیات پنجه-صاعقه و پنجه-رعد بازدید به عمل آورد. - خبرگزاری آناتولی