موزه تروریسم در فرانسه ساخته می‌شود

Redirecting to full article in 5 second(s)...

در سراسر جهان کمتر از ۱۲ موزه برای یادبود قربانیان تروریسم وجود دارد.