رشد جمعیت چین به پایین‌ترین نرخ در دهه‌های گذشته رسید - BBC News فارسی

Redirecting to full article in 0 second(s)...

نتایج یک سرشماری در چین نشان می‌دهد که جمعیت این کشور با کمترین سرعت در طی دهه های گذشته در حال رشد است. این روند خطر بروز بحران جمعیتی را در این کشور افزایش داده است. چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا، اکنون زیر فشار است تا بار دیگر سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری را در دستور کار قرار دهد.