واکنش ایران به اقدام تروریستی امروز در غرب کابل

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سخنگوی وزارت امورخارجه اقدام تروریستی امروز در غرب کابل را که در آن یک مرکز آموزشی مورد حمله قرار گرفت، محکوم کرد.