طالبان شهرستان «برکه» در شمال افغانستان را تصرف کرد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

گروه طالبان کنترل شهرستان «برکه» استان بغلان در شمال افغانستان را به دست گرفت. - خبرگزاری آناتولی