دستور آمریکا به کارکنان سفارت در کابل برای خروج از افغانستان

Redirecting to full article in 0 second(s)...

وزارت خارجه آمریکا همچنین در دستورالعمل به‌روز شده خود گفته است که شهروندان آمریکایی نباید به افغانستان سفر کنند و کسانی که آن‌جا هستند باید در اسرع وقت با پروازهای تجاری موجود خاک این این کشور را ترک کنند.