کرونا برای دومین سال متوالی جشنواره گاوبازی سن فرمین در اسپانیا را به تعطیلی کشاند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

شهردار پامپلونا، شهر شمالی اسپانیا، با شرکت در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که برای دومین سال متوالی جشنواره مشهور گاو بازی سن فرمین در این شهر بدلیل شیوع کووید برگزار نمی شود.