محققان ایرانی و آمریکایی برای احیای دریاچه ارومیه همکاری می‌کنند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

در یک پروژه مشترک و نادر، پژوهشگران و مهندسان منابع آب ایران و آمریکا برای احیای یکی از بزرگترین دریاچه‌های آب شور جهان با یکدیگر همکاری می‌کنند.