محسن قاضی مرادی درگذشت

Redirecting to full article in 0 second(s)...

محسن قاضی مرادی بازیگر سینما و تلویزیون ساعاتی قبل در منزل اش از دنیا رفت.