چرخش جنگ قدرت در اردن؛ اعلام وفاداری ولیعهد سابق به ملک عبدالله | DW | 06.04.2021

Redirecting to full article in 0 second(s)...

حمزه بن حسین، ولیعهد سابق اردن به ملک عبدالله دوم، برادر ناتنی و پادشاه این کشور اعلام وفاداری کرد. حصر خانگی حمزه بن حسین و همسرش نیز پس از امضای اطلاعیه ناظر بر وفاداری به ملک عبدالله پایان یافت.