روسیه: انتظار داریم مذاکرات غیرمستقیم پس از کمیسیون مشترک برجام آغاز شود

Redirecting to full article in 0 second(s)...

معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که هیچ ضرب الاجلی برای احیای کامل برنامه جامع اقدام مشترک وجود ندارد.