جو بایدن خواستار مبارزه برای برابری کامل افراد تراجنسیتی شد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مشاهده‌پذیری افراد تراجنسیتی، با اشاره به تلاش‌ چندین نسل برای برابری حقوق افراد ت