روحانی: در مسائل پیچیده راه حلی جز رفراندوم وجود ندارد | DW | 31.03.2021

Redirecting to full article in 0 second(s)...

در آستانه ۱۲ فروردین روز برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی رییس‌ جمهوری ایران گفت در مسائلی که به هم پیچیده می‌شود و هرکس نظری می‌دهد راه حلی جز رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی وجود ندارد.