آلمان کل فرانسه را به علت شیوع گسترده کرونا منطقه بحرانی اعلام کرد | DW | 28.03.2021

Redirecting to full article in 5 second(s)...

موسسه روبرت کخ هر هفته فهرستی از کشورها و مناطق قرمز در ارتباط با ابعاد همه‌گیری ویروس کرونا منتشر می‌کند. اکنون آلمان کل فرانسه را به علت ابعاد گسترده شیوع ویروس کرونا به عنوان منطقه بحرانی اعلام کرده است.