'خطرناک‌ترین خیابان آلمان' دوباره بحث‌برانگیز شد | DW | 27.03.2021

Redirecting to full article in 5 second(s)...

لغو ممنوعیت حمل اجسام خطرناک در یک خیابان شهر لایپزیگ بحث در باره این خیابان 'خطرناک' را دامن زده است. بیانیه شهرداری برای ممنوعیت حمل سلاح سرد، علاوه بر آلمانی، به فارسی و عربی هم منتشر شده است.