مشهورترین جاسوسان تاریخ را بشناسید- بخش ششم

Redirecting to full article in 5 second(s)...

جاسوسان همواره نقش مهمی در تغییر سرنوشت جنگ‌ها یا تصمیمات دولت‌ها بازی کرده‌اند. برخی از این افراد جاسوسان دوجانبه و بعضی دیگر خیانتکار شناخته ‌شدند.