چگونه کیفیت خوابمان را در دوره همه‌گیری کرونا بهبود ببخشیم؟

Redirecting to full article in 5 second(s)...

اضطراب، افسردگی، تحرک کمتر و افزایش استفاده از تلفن‌های هوشمند، تبلت و تلویزیون از جمله عواملی هستند که ممکن است در دوران شیوع بیماری همه‌گیر «کووید ۱۹» کیفیت خواب شبانه را کاهش دهند.