سرمربی بارسلونا: مسی «فوق‌العاده» به رکورد ژاوی می‌رسد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رونالد کومان، سرمربی بارسلونا با «فوق‌العاده» خواندن لیونل مسی از نزدیک شدن این فوق ‌ستاره به رکورد