لزومِ ایجادِ رشتۀ تهران‌شناسی در دانشگاه‌ها

Redirecting to full article in 5 second(s)...

٢٢ اسفندِ ٢٣۵ سال پیش، آغامحمدخان قاجار، تهران را به پایتختیِ ایران برگزید و دیروز، سال‌گرد این انتخاب است. کلان‌شهری که حالا خیلی با آن روستای تازه‌شهرشده فاصله دارد.