رئیس کمیته ملی المپیک ایران: میزبانی بحرین حاصل تبانی AFC و فیفاست

Redirecting to full article in 0 second(s)...

با از دست رفتن میزبانی ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی و جایگزینی بحرین به جای آن، رئیس کمیته ملی