چرا کاندیداتوری ظریف برای اصلاح‌طلبان بهتر است؟

Redirecting to full article in 5 second(s)...

دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی معتقد است که ظریف بین اکثریت مردم موقعیت ممتازی دارد و برای خود محبوبیت و مقبولیت ایجاد کرده است.