ضمانت ۲ میلیارد تومانی برای جلوگیری از پناهندگی ورزشکاران | DW | 11.03.2021

Redirecting to full article in 0 second(s)...

عاطفه احمدی ازچهره‌های مطرح در اسکی ملی ایران است. این ورزشکار می‌گوید که پیش از حضور خود در مسابقات اسکی ایتالیا مجبور به ارائه ۲ میلیارد تومان ضمانت برای بازگشت به ایران و عدم پناهندگی در خارج شده است.