شطرنج‌باز ایرانی در میان ۲۱ دریافت کننده جایزه 'زنان شجاع' آمریکا | DW | 08.03.2021

Redirecting to full article in 5 second(s)...

در روز جهانی زن جایزه افتخاری 'زنان شجاع' وزارت امور خارجه آمریکا با حضور جیل بایدن، بانوی اول آمریکا، به ۲۱ زن از جمله شهره بیات، شطرنج‌باز ایرانی اعطا شد.