سازمان ملل از قطع اینترنت در سیستان و بلوچستان در پی بروز اعتراضات انتقاد کرد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

دفتر حقوق بشر سازمان ملل جمعه 5 مارس از رفتار مقامات ایرانی در برخورد با اعتراضاتی انتقاد کرد که طی