مکرون خواستار موضع شفاف ایران درباره تعهدات برجام شد | DW | 03.03.2021

Redirecting to full article in 5 second(s)...

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود، حسن روحانی از ایران خواست برای کمک به مذاکرات برجام موضعی شفاف اتخاذ کند. روحانی با تکرار موضع ایران تأکید کرد که برجام قابل مذاکره نیست.