مخالفت بغداد با بحث پیرامون افزایش نیروهای ناتو در عراق

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که هنوز صحبت کردن درباره افزایش تعداد نیروهای ناتو در این کشور زود است. - خبرگزاری آناتولی