لاشه نهنگ در ساحل اسرائیل؛ منشاء آلودگی ناشی از قطران معلوم نیست

Redirecting to full article in 5 second(s)...

تمام نوار ساحلی اسرائیل در دو روز سه شنبه و چهارشنبه گذشته طوفانی و شاهد امواج بلندی بود که آلودگی ناشی از «قطران یا تار» از «رأس الناقورة» در جنوب لبنان تا «اشکلون» در شمال باریکه غزه را سبب شد