سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه: پ.ک.ک مانند داعش یک گروه جنایتکار است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

- خبرگزاری آناتولی