استقلال و پرسپولیس در انتخابات فدراسیون به کریمی رأی می‌دهند؟

Redirecting to full article in 5 second(s)...

در حالیکه فوتبالدوستان امید زیادی به انتخاب کریمی و مهدوی‌کیا در انتخابات فدراسیون دارند باید دید اعضای مجمع چقدر از حضور این دو چهره فوتبالی بر مسند ریاست استقبال می‌کنند؟