اسماعیلی: اخیرا سه حکم اعدام صادر کرده‌ایم

Redirecting to full article in 5 second(s)...

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد دادگاه برای سه نفر از شهروندان در پرونده‌های حمله به «تجمع‌های مردمی»، سرقت و تخریب ساختمان‌های