اندونزی حجاب اجباری در مدارس را ممنوع کرد | DW | 05.02.2021

Redirecting to full article in 5 second(s)...

اندونزی مقررات حجاب اجباری را در مدارس دولتی لغو کرده است. این تصمیم بعد از آن اعلام می‌شود که اجبار دانش‌آموزان غیرمسلمان در یک مدرسه در سوماترای غربی جنجال آفرید.