واردکننده موز هیچ وقت صادرکننده سیب نمی‌شود

Redirecting to full article in 0 second(s)...

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، سیاست‌های عجیب ممنوعیت واردات موز، نتایج خود را در بازار نشان داده است.