افغان‌های مقیم ایران یک ماه برای دریافت کد بانکی فرصت دارند | DW | 30.01.2021

Redirecting to full article in 0 second(s)...

پس از اعتراضات گسترده به غیرفعال کردن کارت‌های بانکی برخی اتباع افغانستانی در ایران، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرد، صاحبان حساب فاقد کد شهاب یک ماه برای دریافت این کد مهلت دارند.