آزادی ۱۵ ماهیگیر ایرانی در هند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو اعلام کرد: پانزده نفر از ماهیگیران ایرانی که در زندان‌های هند گرفتار شده بودند آزاد شدند.