بعضی نه در آزادی بیان که در آزادی توهین هم چک سفید امضا دارند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به توهین علیه رئیس جمهور در رسانه ملی گفت: بعضی نه در آزادی بیان که در آزادی توهین هم چک سفید امضا دارند.