حقوق سربازان در سال آینده یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود

Redirecting to full article in 0 second(s)...

به گفته یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی حقوق سربازان در سال آینده یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد.