بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره رپو را ثابت نگه داشت

Redirecting to full article in 0 second(s)...

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره هفتگی تامین منابع پولی توسط بانک‌های داخلی از بانک مرکزی (رپو) را در حد 17 درصد بدون تغيير باقی گذاشت. - خبرگزاری آناتولی