سایه ابهام بر بازار سهام؛ دلایل استعفای رئیس سازمان بورس ایران چه بود؟

Redirecting to full article in 0 second(s)...

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار ایران پس از شدت گرفتن تجمع‌های اعتراضی سهامداران در مقابل ساختمان این سازمان برای دومین بار در دو ماه گذشته و ۹ ماه پس از انتخاب به این سمت، استعفا کرد. دلیل این کناره‌گیری چه بود؟