ظریف: دیپلماسی اقتصادی نیازمند همکاری همه ارکان کشور است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد که تحقق دیپلماسی اقتصادی فعال نیازمند همکاری همه ارکان کشور به ویژه دولت و مجلس است.