تاکید رئیس سازمان نظام پزشکی ایران بر ضرورت تهیه فوری واکسن کرونا

Redirecting to full article in 0 second(s)...

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرد که تهیه فوری واکسن مناسب و علمی برای مردم و بویژه گروههای آسیب پذیر انتظاری به‌حق و بدیهی است. - خبرگزاری آناتولی