اپلیکیشن پیام‌رسانی سیگنال در ایران فیلتر شد | DW | 15.01.2021

Redirecting to full article in 5 second(s)...

کاربران ایرانی که به اپلیکیشن سیگنال روی آورده‌اند، دریافته‌اند که این پیام‌رسان فیلتر شده است. اکنون استفاده از سیگنال نیز یکی دیگر از 'مصادیق محتوای مجرمانه' است.