وزارت خزانه‌داری آمریکا روسای آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام را تحریم کرد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

\u00ab\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0624\u0633\u0633\u0627\u062a \u0631\u0647\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0633\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0633\u0627\u0632\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0645 \u0645\u0627\u0644\u06a9\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u0637\u06cc\u0641 \u0648\u0633\u06cc\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u062e\u0634\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0633\u0648\u0621 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\u00bb\n