با افزایش قیمت ارز از سوی مجلس؛ درآمدهای واهی و هزینه‌های قطعی خواهیم داشت

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سخنگوی دولت با بیان اینکه حرف‌های سیاسی و بدون محاسبه درباره بودجه دردی از دردهای مردم را درمان نمی‌کند، گفت: هر تصمیمی که باعث بروز نوسان و بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود، برخلاف منافع ملی و عمومی مردم است و ما باید از آن پرهیز کنیم.